Background

Isı Cam

Isı Cam

Isıcam, iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesi ile oluşur.

  • Üretimde cam ve yan malzemelerin uygun kalitede ve miktarda kullanıldığının,
  • Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.
Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam

Isı Cam